LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 27/4/2020-02/5/2020 CỦA TRƯỜNG THCS TAM HƯNG

Thứ sáu - 24/04/2020 23:51
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 27/4/2020-02/5/2020 CỦA TRƯỜNG THCS TAM HƯNGPHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS TAM HƯNG                                                            THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Thực hiện từ 27/4/2020  - 02/5/2020)

 
Khối Lớp Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

6

6A1

9h30 Toán (Huế) Văn (Hoài) C.Nghệ (Tâm) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Vật lý (Hoa) 9h15
14h30   Sử (Thu) T.Anh (Phấn)
T.Anh (Phấn)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Sinh (Thủy)

6A2

14h30 GDCD (Lã Thỏa) T.Anh (Phấn)
T.Anh (Phấn)
Vật lý (Hoa) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 C.Nghệ (Yến) 9h30
Văn (Vang)
15h45 Toán (Nhung) Sử (Thu) Toán (Nhung) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Sinh (Thủy)

6A3

9h30 Văn (Hoài)

Địa (Hương) 9h10

GDCD (Lã Thỏa)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 T.Anh (Vương) 14h30
T.Anh (Vương)
15h30 Sinh (Hà) Toán (Nhung) 15h45   Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  

6A4

9h30

Toán (Dung)

Vật lý (Hoa)

C.Nghệ (Yến)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Toán (Dung)
14h30  

Văn (Vang)

Địa (Hương)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 GDCD (Lã Thỏa)

6A5

9h30 Văn (Tuyết) 9h00 Văn (Tuyết) 9h00 Vật lý (Hoa) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Sinh (Thủy) 9h00
14h30 GDCD (Lã Thỏa) 15h30 Toán (Ngần) C.Nghệ (Mai) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  
7

7A1

8h00

Sinh (Hà)

C.Nghệ (Hương)

Sử (Nguyệt)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Vật lý (Hoa)
14h30

Toán (Mai)

T.Anh (Trà)

Văn (Nhung)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 T.Anh (Trà)

7A2

8h00

Sinh (Tiến)

Văn (Tuyết)

GDCD (Lợi) 10h00

Vật lý (Hoa)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  
14h30

T.Anh (Ánh)

C.Nghệ (Hà)

Toán (Chinh)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 T.Anh (Ánh)

7A3

8h00 Sử (Nguyệt) 10h00

GDCD (Lợi)

  Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  
14h30 Văn (Vang) Vật lý (Hoa)
Toán (Tâm) 20h00
Văn (Vang)
Sinh (Tiến) 16h00
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 T.Anh (Phấn)

7A4

8h00   C.Nghệ (Hà)
Sử (Nguyệt) 10h00

 

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 GDCD (Lã Thỏa) 10h10
14h30 Văn (Thúy) T.Anh (Vương)

Toán (Ngần)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Toán (Ngần)

7A5

8h00 Văn (Nhung) Sử (Nguyệt)
C.Nghệ (Hương) 10h10

Sinh (Tiến)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  
14h30   T.Anh (Thoa)
T.Anh (Thoa)
 
Toán (Nhàn) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Vật lý (Hoa)
8

8A1

8h00

Toán (Nhàn)

Toán (Nhàn)

Sinh (Tiến)

Hóa (Tiến)

Địa (Hương)

Sử (Huệ) 9h00

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

Vật lý (Luyến) 8h00

GDCD (Lã Thỏa) 9h00
14h30 C.Nghệ (Huế) 15h30

Văn (Nguyệt)

T.Anh (Thoa)

T.Anh (Thoa)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  

8A2

8h00

Địa (Mừng) 9h10

Văn (Hậu)

Văn (Hậu)

C.Nghệ (Huế)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  
14h30

Vật lý (Hoa)

Toán (Yến)

Hóa (Thơ) 16h00

T.Anh (Trà)

T.Anh (Trà)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Toán (Yến)
Toán (Yến)

8A3

9h00

Sinh (Hà)

Hóa (Thơ) Địa (Huệ) 8h00
C.Nghệ (Huế)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5  
14h30 T.Anh (Thoa)
T.Anh (Thoa)
Toán (Mai) Văn (Hậu) Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Toán (Mai)
Toán (Mai)

8A4

9h00

Vật lý (Hoa)

 

GDCD (Lã Thỏa) 8h00

Sinh (Tiến)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

Hóa (Thơ) 8h00

14h30

Văn (Nguyệt)

Văn (Nguyệt)

Toán (L. Thỏa)

Toán (L. Thỏa)

T.Anh (Ánh)

T.Anh (Ánh)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Văn (Nguyệt)
9

9A1

8h00

Địa (Mừng)

GDCD (Tuyết) 10h20

Sử (Thu)

Địa (Mừng) 10h10

Hóa (Thanh)

C.nghệ (L. Thỏa) 10h10

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 GDCD (Tuyết)

Vật lý (Luyến) 10h00

14h30

Toán (L. Thỏa)

Toán (L. Thỏa)

T.Anh (Ánh)

T.Anh (Ánh)

Vật lý (Luyến) 16h15

Văn (Thúy)

Văn (Thúy)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

Văn (Thúy)

Văn (Thúy)

9A2

8h00

Sử (Nguyệt)

Hóa (Thủy) 10h10

Địa (Mừng)

Vật lý (Luyến) 10h10

Sinh (Thủy)

Sinh (Thủy) 10h10

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Hóa (Thủy)
GDCD (Tuyết) 10h10
14h30

T.Anh (Trà)

T.Anh (Trà)

Văn (Hậu)

Văn (Hậu)

Toán (Dung)

Toán (Dung)

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 Văn (Hậu)
Văn (Hậu)

9A3

8h00

Sinh (Hiền)

GDCD (Lã Thỏa) 10h10

 

Hóa (Thơ) 7h50

C.nghệ  (L. Thỏa) 10h10

Địa (Mừng)

Địa (Mừng) 10h10

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

GDCD (Lã Thỏa)

Hóa (Thơ) 10h00
14h00

T.Anh (Phấn)

T.Anh (Phấn)

C.nghệ  (L. Thỏa) 16h15

Toán (Chinh)

Toán (Chinh)

Văn (Hoài)

Văn (Hoài)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

Văn (Hoài)

Văn (Hoài)

9A4

8h00

GDCD (Lã Thỏa)

Địa (Mừng) 10h10

Vật lý (Luyến)

Sinh (Thủy) 10h10

Hóa (Thơ)

Sử (Nguyệt) 10h10
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 C.nghệ (L. Thỏa)
Sinh (Thủy) 10h10
14h30

T.Anh (Vương)

T.Anh (Vương)

Toán (Huế)
Toán (Huế)
C.nghệ  (L. Thỏa) 16h15

T.Anh (Vương)

T.Anh (Vương)
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

Văn (Nhung)

Văn (Nhung)

GDCD (Lã Thỏa) 16h15 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TOÁN 9

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

Thời gian đăng: 01/07/2020

lượt xem: 257 | lượt tải:0

NGỮ VĂN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

Thời gian đăng: 01/07/2020

lượt xem: 430 | lượt tải:0

TIẾNG ANH

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

Thời gian đăng: 01/07/2020

lượt xem: 152 | lượt tải:82

TIẾNG ANH

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

Thời gian đăng: 01/07/2020

lượt xem: 134 | lượt tải:59

TIẾNG ANH

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2

Thời gian đăng: 01/07/2020

lượt xem: 224 | lượt tải:61

TOÁN

ĐỀ ÔN TẬP LỚP 9

Thời gian đăng: 12/06/2020

lượt xem: 122 | lượt tải:0

TOÁN 9

ĐỀ ÔN TẬP LỚP 9

Thời gian đăng: 12/06/2020

lượt xem: 107 | lượt tải:34

TOÁN 9

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 9

Thời gian đăng: 12/06/2020

lượt xem: 146 | lượt tải:36

TOÁN 9

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 9

Thời gian đăng: 12/06/2020

lượt xem: 107 | lượt tải:47

TOÁN 9

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 9

Thời gian đăng: 12/06/2020

lượt xem: 105 | lượt tải:38
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây